VÅRT ANSVAR

Taffels goda smak bygger på potatis av hög kvalitet och noggrant utvalda kryddor. Chipsens form och snitt fulländar smaken. Därför smakar Taffel så gott.

Men det är inte enbart god smak vi skapar. Nedan hittar du mer information om vårt ansvar på Taffel beträffande allt som sker från åker till snackspåse och ännu längre.

Taffelin tehdas sijaitsee Godbyssä, mikä tarkoittaa "Hyvien kylää". Tässä kylässä tehdään vastuullisia tekoja päivittäin.

Tuotteiden perusta on laadukas peruna ja tarkasti valitut mausteet.
Sipsin muoto ja leikkaus antavat maulle viimeisen silauksen.

Siksi Taffelit maistuvat niin hyviltä.

Mutta maku ei ole ainut tekemämme hyvä asia.
Tsekkaa alta miten vastuullisuus näkyy Taffelilla, aina pellolta pussiin ja vielä sen jälkeenkin.

Tiesitkö jo nämä taff-faktat? Testaa ja tutustu lisää!

Klikkaa korttia / vie hiiri laatikon päälle ja näät oikean vastauksen.

Kysymys:

Kuinka monta % Taffelin tehtaan sähköstä on tuulesta temmattua?

Vastaus:

Tasan 100% tehtaalla käytetystä sähköstä on tuulisähköä!

Kysymys:

Minne tehtaan käyttämä vesi ohjataan?

Vastaus:

Tehtaan omaan vedenpuhdistamoon

Täydennä:

Biokaasun tuotannon avulla vähennämme _____ kiloa hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

Vastaus:

Miljoona (kiloa vuodessa)

Paikallista kiertotaloutta

Kiertotalouden yhtenä tavoitteena on saada jätteen määrä minimiin. Tämä saavutetaan hyödyntämällä elinkaarensa päähän tulleita materiaaleja yhä uudelleen.

Haluammekin avata tarkemmin, miten paikallinen kiertotalous ilmenee Ahvenanmaan tehtaallamme!

EL AV VINDKRAFT

Taffel kiertotalous tehdaskuva

Från årsskiftet 2020 använder Taffel-fabriken enbart vindkraft genererad av det lokala energiföretaget Allwinds. En vindmöllas elproduktion täcker chipsfabrikens hela årsbehov.

Enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling är tillgången till pålitlig och förnybar energi och rena bränslen en förutsättning för att vi ska kunna möta de globala utmaningar vi står inför.

Mycket av våra växthusgasutsläpp bildas från hur vi erhåller, bearbetar och använder fossil energi. Samtidigt blir dock förnybara energilösningar dag för dag billigare, mer pålitliga och effektivare.

TVÄTTVATTNET TAR EN NY RUNDA

Taffel kiertotalous tehdaskuva

Taffel-fabriken ligger i skärgården omgiven av havet. I havsmiljön blir man verkligen medveten om hur viktigt det är att beakta miljön.

Alla är överens om att det perfekta potatischipset har rätt storlek och form och att det framförallt är krispigt. Allt detta ställer också höga krav på potatisen. Mycket vatten behövs för rengöring av potatisen eftersom sköljningen avlägsnar stärkelse från potatisytan som gör chipsen spröda och krispiga.

Taffel-fabriken har förutom biogasanläggningen även ett eget vattenreningsverk. Genom att rengöra vattnet som redan en gång använts kan det användas ännu en gång till att tvätta oskalad potatis. Cirka 10-15 procent av det vatten som fabriken använder kan återanvändas.

ENERGI AV POTATISSKAL

Taffel kiertotalous tehdaskuva

Det största eko-klivet vid Taffel-fabriken på Åland gjordes i slutet av 1980-talet, då en egen biogasanläggning byggdes. Med hjälp av biogasanläggningen kan bioavfall som t.ex. potatisskal, återvinnas och utnyttjas. Potatisskal producerar biogas, närmare bestämt metan, som används som energi för att värma upp fabriken och den olja som används för att steka chips.

Med hjälp av potatisskalavfall producerar biogasanläggningen för närvarande årligen cirka 650 000 m3 biogas, vilket motsvarar cirka 4 095 megawattimmar energi per år.

En utökande biogasproduktion utökar även mängden av förnybar energi och stöder också lokalt näringsämnenas kretslopp. I framtiden använder biogasanläggningen även kogödsel från en närliggande lantgård, vilket främjar effektiviteten i biogasproduktionen. Även biogasen som produceras vid biogasanläggningen återanvänds i fabrikens egen produktion och näringsresterna som genereras i processen returneras till jordbrukaren som gödsel. Då gödslet sätts i kretslopp minskar det avsevärt tillförseln av näringsämnen i jorden och minskar således hela processens klimatpåverkan.

Som bäst pågår en utvidgning av biogasanläggningen för att i framtiden utnyttja allt bioavfall från fabriken för egen energiproduktion. Målsättningen med nyordningen är att mer än fördubbla vår egen energiproduktion och att producera 1 400 000 m3 biogas årligen. Samtidigt minskar vårt beroende av övriga energikällor, som propangas och träpellets.

Som en påminnelse om användningen av förnybar biogas är Taffel Herrgårds potatischipspåsarna nu prydda med Gasums registrerade varumärke för biogas.

 

EL AV VINDKRAFT

Från årsskiftet 2020 använder Taffel-fabriken enbart vindkraft genererad av det lokala energiföretaget Allwinds. En vindmöllas elproduktion täcker chipsfabrikens hela årsbehov.

Enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling är tillgången till pålitlig och förnybar energi och rena bränslen en förutsättning för att vi ska kunna möta de globala utmaningar vi står inför.

Mycket av våra växthusgasutsläpp bildas från hur vi erhåller, bearbetar och använder fossil energi. Samtidigt blir dock förnybara energilösningar dag för dag billigare, mer pålitliga och effektivare.

TVÄTTVATTNET TAR EN NY RUNDA

Taffel-fabriken ligger i skärgården omgiven av havet. I havsmiljön blir man verkligen medveten om hur viktigt det är att beakta miljön.

Alla är överens om att det perfekta potatischipset har rätt storlek och form och att det framförallt är krispigt. Allt detta ställer också höga krav på potatisen. Mycket vatten behövs för rengöring av potatisen eftersom sköljningen avlägsnar stärkelse från potatisytan som gör chipsen spröda och krispiga.

Taffel-fabriken har förutom biogasanläggningen även ett eget vattenreningsverk. Genom att rengöra vattnet som redan en gång använts kan det användas ännu en gång till att tvätta oskalad potatis. Cirka 10-15 procent av det vatten som fabriken använder kan återanvändas.

ENERGI AV POTATISSKAL

Taffel kiertotalous tehdaskuva

Det största eko-klivet vid Taffel-fabriken på Åland gjordes i slutet av 1980-talet, då en egen biogasanläggning byggdes. Med hjälp av biogasanläggningen kan bioavfall som t.ex. potatisskal, återvinnas och utnyttjas. Potatisskal producerar biogas, närmare bestämt metan, som används som energi för att värma upp fabriken och den olja som används för att steka chips.

Med hjälp av potatisskalavfall producerar biogasanläggningen för närvarande årligen cirka 650 000 m3 biogas, vilket motsvarar cirka 4 095 megawattimmar energi per år.

En utökande biogasproduktion utökar även mängden av förnybar energi och stöder också lokalt näringsämnenas kretslopp. I framtiden använder biogasanläggningen även kogödsel från en närliggande lantgård, vilket främjar effektiviteten i biogasproduktionen. Även biogasen som produceras vid biogasanläggningen återanvänds i fabrikens egen produktion och näringsresterna som genereras i processen returneras till jordbrukaren som gödsel. Då gödslet sätts i kretslopp minskar det avsevärt tillförseln av näringsämnen i jorden och minskar således hela processens klimatpåverkan.

Som bäst pågår en utvidgning av biogasanläggningen för att i framtiden utnyttja allt bioavfall från fabriken för egen energiproduktion. Målsättningen med nyordningen är att mer än fördubbla vår egen energiproduktion och att producera 1 400 000 m3 biogas årligen. Samtidigt minskar vårt beroende av övriga energikällor, som propangas och träpellets.

Som en påminnelse om användningen av förnybar biogas är Taffel Herrgårds potatischipspåsarna nu prydda med Gasums registrerade varumärke för biogas.

 

INGET EKODÅD ÄR FÖR LITET

Förutom att vi producerar vår egen energi i biogasanläggningen och renar vattnet i reningsverket, strävar vi naturligtvis till att hela tiden minska vårt energibehov, eftersom den mest ekologiska energin är bevarad energi. Fabriken följer aktivt nya innovationer, som t.ex. de ekologiska förpackningsmaterialen, som just nu genomgår en positiv utveckling.

De största ekofaktorerna på Taffel är relaterade till produktion och energi, men vi beakta hållbar utveckling på alla nivåer. Till personalens rutiner hör bl.a. att släcka lamporna efter sig då man lämnar ett rum och personalmatsalen erbjuder ekologisk mat. 

Alla vill njuta av Ålands mångfaldiga natur även i framtiden.

Även om de största ekofaktorerna på Taffel är relaterade till produktion och energi, beaktas hållbar utveckling på alla nivåer. Varje anställd vill göra sin del för en bättre framtid.
Christer Söderström
Fabrikschef

Läs mer om vårt ansvar

Taffel och Herrgårds potatischips är tillverkade i finland

Finlands populäraste potatischips Taffel tillverkas fortfarande på Åland i Finland.  Taffel har även beviljats Nyckelflaggan-märket!

FINSK POTATIS & YRKESKUNSKAP

En orsak till Taffel potatischipsens erkända läckerhet är det mångåriga och nära samarbetet med lokala potatisodlare.

SORTERINGSGUIDE

Låt snacksen smaka och avsluta med rätt sortering! Kolla här praktiska tips för rätt sortering av tomma Taffel-påsar! Sortera som en riktig chipsmästare.