Inget ekodåd är för litet

Taffels kärntanke är att inget ekodåd är obetydligt eller för litet.

August 19, 2020

Taffel
 

Förutom att vi producerar vår egen energi i biogasanläggningen och renar vattnet i reningsverket, strävar vi naturligtvis till att hela tiden minska vårt energibehov, eftersom den mest ekologiska energin är bevarad energi. Fabriken följer aktivt nya innovationer, som t.ex. de ekologiska
förpackningsmaterialen, som just nu genomgår en positiv utveckling.

Även om de största ekofaktorerna på Taffel är relaterade till produktion och energi, beaktas hållbar utveckling på alla nivåer, berättar fabrikschef Christer Söderström. Till personalens rutiner hör bl.a. att släcka lamporna efter sig då man lämnar ett rum och personalmatsalen erbjuder ekologisk mat. Varje anställd vill göra sin del för en bättre framtid.

Alla vill njuta av Ålands mångfaldiga natur även i framtiden.