Energi av potatisskal

Verksamheten på fabriken i Haraldsby har redan i många år varit ansvarsfull. Det största eko-klivet gjordes redan på 1980-talet då vi byggde en egen biogasanläggning. Visste du, att t.ex. oljan som används för att steka chips värms upp med potatisskal?

August 19, 2020
perunankuorista-energiaksi
 

Det största eko-klivet vid Taffel-fabriken på Åland gjordes i slutet av 1980-talet, då en egen biogasanläggning byggdes. Med hjälp av biogasanläggningen kan bioavfall som t.ex. potatisskal, återvinnas och utnyttjas. Potatisskal producerar biogas, närmare bestämt metan, som används som energi för att värma upp fabriken och den olja som används för att steka chips.

Med hjälp av potatisskalavfall producerar biogasanläggningen för närvarande årligen cirka 650 000 m3 biogas, vilket motsvarar cirka 4 095 megawattimmar energi per år.

Som bäst pågår en utvidgning av biogasanläggningen för att i framtiden utnyttja allt bioavfall från fabriken för egen energiproduktion. Målsättningen med nyordningen är att mer än fördubbla vår egen energiproduktion och att producera 1 400 000 m3 biogas årligen. Samtidigt minskar vårt beroende av
övriga energikällor, som propangas och träpellets.

Som en påminnelse om användningen av förnybar biogas är Taffel Herrgårds potatischipspåsarna nu prydda med Gasums registrerade varumärke för biogas.

NÄRINGSÄMNENAS KRETSLOPP

En utökande biogasproduktion utökar även mängden av förnybar energi och stöder också lokalt näringsämnenas kretslopp. I framtiden använder biogasanläggningen även kogödsel från en närliggande lantgård, vilket främjar effektiviteten i biogasproduktionen.

Även biogasen som produceras vid biogasanläggningen återanvänds i fabrikens egen produktion och näringsresterna som genereras i processen returneras till jordbrukaren som gödsel. Då gödslet sätts i kretslopp minskar det avsevärt tillförseln av näringsämnen i jorden och minskar således hela processens klimatpåverkan.

Alla dessa steg ger ett så kallat slutet kretslopp.