El av vindkraft

Taffel-fabriken på Åland använder sedan januari 2020 lokalt producerad vindkraft.

August 19, 2020

Taffel
 

Från årsskiftet 2020 använder Taffel-fabriken enbart vindkraft genererad av det lokala energiföretaget Allwinds. En vindmöllas elproduktion täcker chipsfabrikens hela årsbehov.

Enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling är tillgången till pålitlig och förnybar energi och rena bränslen en förutsättning för att vi ska kunna möta de globala utmaningar vi står inför.

Mycket av våra växthusgasutsläpp bildas från hur vi erhåller, bearbetar och använder fossil energi. Samtidigt blir dock förnybara energilösningar dag för dag billigare, mer pålitliga och effektivare.